Nissan er framarlega í rafbílaframleiðslu
Hvernig gengur rafbílavæðingin í Evrópu?

ReglugerðarsmiðirEvrópusambandsins gera sitt til að ýta rafbílavæðingu í álfunni áfram, enhvernig skyldi það ganga nú þegar útblástur bíla er að kaffæra miðborgirnareins og í London og París?

Það er gífurlega mismunandihvernig þetta gengur í hinum ýmsu Evrópulöndum.

Þetta gengur ekkivel í Þýskalandi, stærsta bílamarkaði Evrópu og þar ná menn ekki að mæta þeimmarkmiðum sem sett eru af hálfu bandalagsins. Í Bretlandi, Frakklandi, Ítalíuog Spáni eru rafbílunum veitt brautargengi og reynt að ná þessum markmiðum semsett eru í Brussel.

Í Noregi hafamenn sýnt fram á að það er hægt að fá fólk til að skipta yfir í rafbíla ánmikils þrýstings frá yfirvöldum. Fleiri hreinir rafbílar voru skráðir í Noregiá síðasta ári en í nokkru öðru Evrópulendi.

Gengur hægt að ná takmarkinu í Þýskalandi

Angela MerkelÞýskalandskanslari setti sér það markmið árið 2010 að ein milljón rafbíla yrðukomnir á þýska vegi í loka þess áratugar. Í upphafi þessa árs voru þeir færrien 100.000 og aðeins liðlegur helmingur þeirra voru hreinir rafbílar. Í dag ertalið að það verðir einhverra ára seinkun á að ná þessu upphaflega markmiði.

Í Þýskalandi márafbíll ekki kosta meira en 60.000 evrur til að falla undir reglur umumhverfisvæna bíla. Í upphafi voru settar til hliðar 600 milljón evrur í þessuaugnamiði, en aðeins var búið að nota um 100 milljónir evra eftir fyrstu tvöárin.

Noregur leiðir rafbílavæðinguna

Olíuríkið Noregurvoru fyrstir til að niðurgreiða kaup á rafbílum og gerður það líka rausnarlega.Skattaafsláttur við kaup á rafbílum byggist bæði á bílarnir eru ekkiskattlagðir og 25% virðisaukaskattur fellur líka niður. Í Noregi er ýmislegtfleira gert til að ýta undir notkun rafbíla, gjöld eru felld niður, allt frávegagjöldum og gjöldum í ferjum. Að vísu er hætt að hafa bílastæði gjaldfrjálsá landsvísu, en þó er það enn í gildi í nokkrum bæjum og borgum.

Fleiri rafbílarsem eingöngu nota rafmagn voru skráðir í Noregi á síðasta ári en í nokkru öðrulandi, en í heild er Noregur aðeins með um 1 prósent af bílamarkaði í Evrópu.

Bretar vilja vera leiðandi

Bretland villvera leiðandi á markaði rafmagnsbíla, að hluta til að auka rannsóknir og þróuní landinu.

Stefna ríkisstjórnarinnar,„Road to Zero“, stefnir að því að minnsta kosti 50 prósent fólksbíla og 40prósent sendibíla sem seldir eru í Bretlandi árið 2030 séu með hámarkslosun(undir 50 g / km CO2). Ríkisstjórnin stefnir að því að banna sölu nýrra bílasem knúin eru með hefðbundnum brunahreyflum árið 2040.

Bretlandi hefur16.657 opinber hleðslustöð, eða um 1 fyrir hverja 9 tengitvinnbíla á vegumlandsins. Til samanburðar eru í Hollandi, miklu minna landi, 34.832hleðslustöðvar.

Kaupendur rafbílameð tengitvinntækni geta fengið styrk frá stjórnvöldum upp á 4.500 pund viðkaup á nýjum rafbíl í flokki 1, sem verður að hafa að lágmarki drægni sem nemur133 kílómetrum á rafmagni eingöngu.

Frakkar setja rafbíla í forgang

Í Frakklandivilja menn fimmfalda sölu rafbíla fyrir árið 2020 og samhliða vilja menn útrýmabílum með brunahreyflum í París í síðasta lagi 2030 til að draga úr mengun íborginni.

Fjöldihleðslustöðva í landinu var 16.426 í árslok 2017, sem er aukning frá 10.339 íárslok 2015. Ríkisstjórnin hefur sett sér það takmark að þær verði orðnar100.000 ári 2020.

Fjöldi hleðslustöðva eykst á Spáni

Hlutfall rafbílaá Spáni hefur aukist nokkuð og þar eru í dag um 5.089 hleðslustöðvar og áformeru um að fjölga þeim mikið á næstu árum. Til dæmis hefur stærstaraforkufyrirtæki Spánar áform um að bæta við 25.000 hleðslustöðvum fyrir 2021,þar af 16.000 í heimahúsum og 9.000 í fyrirtækjum sem vilja bjóða starfsfólkisínu upp á þessa þjónusti

Mikil áform á Ítalíu en lítið um hvata

Á Ítalíu voruaðeins seldir 2.249 nýir bílar sem nota eingöngu rafmagn á fyrri helmingi þessaárs. Uppbygging hleðslustöðva í landinu gengur líka hægt, en þar eru aðeins3.124 hleðslustöðvar. Það er lítið um hvetjandi aðgerðir af hálfu ríkisins,aðeins er veittur afsláttur í fimm ár af þungaskatti.

Í áætluninni semnýja ríkisstjórnin, sem kom til valda í lok maí, er gert ráð fyrir„fjárhagslegri hvatningu til að hvetja til sölu á tengitvinnbílum og rafbílum“,það er talað um „þjóðaráætlun um uppbyggingu hleðslustöðva“. Samkvæmt því semfréttamiðillinn Bloomberg News hefur sagt þá mun leiðtogi „fimmstjörnu-bandalagsins“ Luigi Di Maio sett sér það markmið um að setja 1 milljónrafknúna bíla á ítalska vegi fyrir árið 2022. Ekkert markmið á fjölda áhleðslustöðvum hefur verið sett.

(greinin erlauslega byggð á Automotive News Evrópu)